Normal adet dönemi 21-35 günlük süreli, ortalama 7 gün süren ve yaklaşık 25-80ml(1-6pet/gün)aralığındaki kanamalardır. Bu sürelere ve miktara uymayan vaginal kanamalar anormal vaginal kanama olarak adlandırılmaktadır. WHO (Dünya Sağlık Örgütü)30-55 yaş arasında 18 milyon kişinin aşırı kanama yakınmasından söz etmektedir. Bu olguların %10 kadarında anemi görülmektedir.

Anormal vaginal kanamalar çok sayıda nedene bağlı olarak gelişse de genellikle gerçek neden kesin belli değildir. Nedenlerinin başında sistemik hastalıklar (pıhtılaşma bozuklukları, ITP, troid fonksiyon bozuklukları ), üreme organlarının patolojileri, gebelik komplikasyonları, yabancı cisim, enfeksiyonlar, iyi huylu ve kötü huylu genital organ tümörleri, spiral, düzensiz hormon kullanımı gelmektedir. İlk adeti takip eden dönemde yabancı cisim ve hormonal sebepler, 20-45 yaşları arasında hormonal nedenler ve gebelik komplikasyonları menapoz sonrasında ise tümörler ve hormon eksikliğine bağlı kanamalar ön plana çıkmaktadır. Eğer yapılan incelemelerde hiçbir patolojik neden bulunmuyorsa disfonksiyonel uterus(DUK) kanaması adını alır.

Tedavide anormal vaginal kanamanın nedeninin saptanması önemlidir. Örneğin pıhtılaşma bozuklukları, (özellikle vonwillebrand , faktör II , V, VII, ve IX yetmezliği idiyopatik trombopenikpurpura) bağlı anormal vaginal kanamada neden olan hastalık tedavi edilmelidir. Sistemik hastalılara bağlı (KC ve böbrek) vaginal kanamalarda karaciğer ve böbrek tedavi edilmelidir. Hormonal nedenlere bağlı(troid ve böbrek üstü patolojiler ve PCOS) hormonal nedenler tedavi edilmelidir. Anormal vaginal kanamalara yaklaşım her zaman genel tıp bilgileri içerisinde olmalı sadece Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı gözü ile bakılırsa neden saptanamayabilir.

Direk üreme organlarını ilgilendiren nedenler saptandığında(endometrial hiperplazi, polipler, myomlar) bunların tıbbi tedavileri veya cerrahi tedavileri planlanmalıdır.

Özellikle düzensiz vaginal kanamalarda endometrial biopsi klasik yaklaşımdır. Bu genellikle hastane şartlarında anestezi altında rahim içi dokusundan biopsi alınması işlemidir.Ancak zaman zaman bazı patolojiler bu yolla gözden kaçabilmektedir. Bunun için histeroskopi son zamanlarda ön plana çıkmaktadır. Burada yine hastane şartlarında anestezi altında bir kamera sistemi ile rahim içine girilip burada ki patolojilerin gözlenmesi ve ardından biopsi alınması işlemidir.

Biopsi materyali patoloji uzmanları tarafından değerlendirilir ardından sonuca göre tıbbi tedavi planlanır.

Tıbbi tedavide hastanın yaşı, gebelik isteğinin varlığı, birlikte olan sistemik hastalıklara göre tedavi planlanır. Bazı nonsteroid anfienflamatuar ilaçlar(ağrı kesiciler), doğum kontrol hapları, hormon içeren spiraller tıbbi tedavide kullanılmaktadır.

Cerrahi tedavide ise dilatasyon ve küretaj ,endometrial ablasyon(noller ball, loop elektrocerrahi ile rezeksiyon, lazer ablasyon, termal balon teknikleri) myomektomi ve histerektomi uygulanmaktadır.