1-??lk adet g??rme ya????n??z ka??t??r?

A>11 ya????ndan sonra.
B>11 ya????ndan ??nce.

2-Menopoza girme ya????n??z ka??t??r.

A>50 ya????ndan ??nce
B>50 ya????ndan sonra
3-??lk do??umunuzu ka?? ya????nda yapt??n??z

A>35 ya????ndan ??nce
B>35 ya????ndan sonra veya hi?? do??um yapmam????

4-Uzun s??re do??um kontrol hap?? kullan??m?? var m???

A>???? y??ldan k??sa s??re kullan??m??
B>???? y??ldan uzun s??re kullan??m??

5-Uzak akrabalar??n??zda 1 veya 2 tane meme kanseri var m??d??r?

A>Yok
B>Var

6-Bir tane yak??n akraban??zda (anne, k??z karde??, ??ocu??unuz ) ya da ikiden fazla uzak akraban??zda meme kanseri var m??d??r?

A>Yok
D>Var

7-Birden fazla yak??n akraban??zda meme ya da yumurtal??k kanseri var m??d??r?

A>Yok
E>Var

8-Yak??n akrabalar??n??zda iki tarafl?? (anne veya baban??z??n ailesi ) veya gen?? ya??ta (40 ya????n alt??nda ) geli??en meme kanseri var m??d??r?

A>Yok
E>Var

Puanlama;??A: 0 Puan, B: 1 Puan, C: 5 Puan, D:10 Puan E:20 Puan

0 Puan:??Risk grubunda de??ilsiniz. Ya??am boyu meme kanserine yakalanma oran??n??z %10 civar??ndad??r. Standart tarama program??na giriniz.

1-4 Puan:
??Hafif risk grubundas??n??z. Ya??am boyu meme kanserine yakalanma riskiniz %10-15 aras??nda standart tarama program??na giriniz.

5-9 Puan:
??Orta dereceli risk grubundas??n??z. Ya??am boyu meme kanserine yakalanma oran??n??z %10-20 aras??nda standart tarama program??na giriniz.

10-19 Puan:
??Y??ksek risk grubundas??n??z. Ya??am boyu meme kanserine yakalanma oran??n??z %20 nin ??zerinde. ??zel tarama ve takip program??na ihtiyac??n??z var.

20-59 Puan:
??olduk??a y??ksek bir risk grubundas??n??z. Ya??am boyu meme kanserine yakalanma oran??n??z %20-85 aras??nda. ??zel tarama ve takip program??na ihtiyac??n??z