Rahim içinden kaynaklanan problemlerin saptanmasında ve bu problemlerin giderilmesinde operatif girişimlerin yapılması mümkündür. Bunların başında da histeroskopi gelmektedir. Histeroskopi bir kamera sistemi ile rahim içi boşluğunun değerlendirilmesi yöntemidir. Tanısal amaçlı kullanıldığı gibi tedavi amaçlı da kullanılabilir. Günümüzde tanısal amaçlı genellikle ofis histeroskopi yöntemi uygulanmaktadır. Bu işlemle anılmasının nedeni histeroskopi işleminin muayenehanede anestezi gerektirmeden yapılmasıdır.

Ofis histeroskopide rahim ağzını genişletmeden, rahim içine kolayca yerleştirilen kamera sistemi kullanılmaktadır. Tedavi edici histeroskopide genellikle anestezi verilir ve rahim ağzının genişletilmesi gerekmektedir.

Histeroskopi kimlere uygulanmalıdır?

Histeroskopinin en sık olarak kullanıldığı işlemler rahim içinde yapışıklıkların açılması, rahim duvarından kaynaklanan poliplerin ve myomların çıkarılması, rahim içersinde septum olarak adlandırılan bölmelerin çıkarılması ve tüp bebek başarısızlığının değerlendirilmesi, yine rahim içine kaçmış sprial çıkarılmasında.

Histereskopi ne zaman uygulanmalıdır?

Gebeliğin ekarte edilmesi ve en iyi görüntü sağlayabilmek için adet kanamasını takiben 5-6 gün içersinde uygulanmalıdır.

Histeroskopi nerede uygulanmalıdır?

Histeroskopi hastanede yatmanızı gerektiren bir işlem değildir. Tanısal amaçlı kullanılan ofis histeroskopisi muayenehane ortamında herhangi bir anestezi gerektirmeden sadece sakinleştirici ilaçlar kullanılarak uygulanmaktadır. Ancak girişimsel histeroskopinin mutlaka hastane şartlarında ameliyathanede yapılması gerekmektedir.

Histeroskopi nasıl uygulanır?

Hasta ameliyathane şartlarında anestezi altında hazırlanır. Rahim ağzı genişletilir, kamera sistemi rahim içine yerleştirilir ve bir sıvı ile rahim içi doldurulur. Kamera sistemi ile görüntüler ekrandan gözlenir ve kayıt edilir. Eğer müdahale edilmesi gereken polip veya bir yapışıklık varsa o anda sorun giderilir.

Histeroskopi sırasında veya sonrasında çıkacak sorunlar nelerdir?

Ofis histeroskopide çok az komplikasyon görülür. Operatif histeroskopide en sık karşılaşılan sorun işlem esnasında rahim delinmesidir. Diğer önemli bir komplikasyon ise kullanılan sıvıya bağlı hastanın sıvı dengesinin bozulması ve akciğerde sıvı toplanmasıdır. Cerrahi ekibin bu konuda deneyimli olması komplikasyon oranını ciddi derecede düşürür.

Histeroskopi işleminden bir gün sonra normal aktivitenize geri dönebilirsiniz. Enfeksiyon riskinizi en aza indirmek için 5 gün süre ile cinsel ilişki yasağı önerilir. Yine histeroskopiye bağlı birkaç gün süren kirlenme şeklinde vaginal kanama ve kasık ağrısı beklenir. Düşük dozda ağrı kesiciler yeterlidir.

Histeroskopi sonuçları nasıl değerlendirilmelidir?

Özellikle sebebi açıklanamayan infertilite ve tekrarlayan gebelik kayıplarında histeroskopi nedeninin belirlenmesinde önemlidir. Yine tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında da tüp bebek işleminden önce histeroskopi yapılması uygundur.