Ne zaman?

Bu ultrasonografi genellikle 24 ile 40 gebelik haftası arasında yapılmaktadır.

Amaçları:
Baş, karın ve femur kemiğinin ölçümü ile bebeğin gelişimi
Bebek hareketleri
Amnios sıvı miktarı
Doppler ultrasonografi ile plasenta ile bebek arasındaki kan akımı değerlendirmektir.

Bu ultrasonografi ile bebekte gelişme geriliği veya makrozomi adı verilen aşırı büyüme tanısı konulabilir. Özellikle monokoryonik ikizlere (tek yumurta ikizi), bebekte gelişme geriliği saptananlara, bebekte anemi (kansızlık) şüphesi veya annede pre-eklampsi, kronik hipertansiyon gibi hastalıklar mevcut ise Doppler ultrasonografi önerilmektedir.

Doppler ultrasonografi ile bebeğin en iyi zamanda doğurtulmasına veya anne karnında tedavi yapılma kararının verilmesine yardımcı olmaktadır.