En sık görülen fetal anomali kalbe bağlı anomalilerdir. “The American College of Obstetrics and Gynecology” göre 125 doğumda bir kalp anomalisi görülme riski mevcuttur. Bu anomalileri 20–24. gebelik haftasında yapılan fetal ekokardiografi ile tespit etmek mümkündür.

Fetal ekokardiografi USG eşliğinde kalbin dört odacık görüntüsü, üç damar, pulmoner venler, sol ve sağ büyük damar çıkışları incelenmektedir. Aynı zamanda sağ subklavian arterin yolu incelenerek Down’s sendromu belirteçlerinden bir tanesi daha değerlendirilir.