En s??k g??r??len fetal anomali kalbe ba??l?? anomalilerdir. ???The American College of Obstetrics and Gynecology??? g??re 125 do??umda bir kalp anomalisi g??r??lme riski mevcuttur. Bu anomalileri 20???24. gebelik haftas??nda yap??lan fetal ekokardiografi ile tespit etmek m??mk??nd??r.

Fetal ekokardiografi USG e??li??inde kalbin d??rt odac??k g??r??nt??s??, ???? damar, pulmoner venler, sol ve sa?? b??y??k damar ????k????lar?? incelenmektedir. Ayn?? zamanda sa?? subklavian arterin yolu incelenerek Down???s sendromu belirte??lerinden bir tanesi daha de??erlendirilir.