Gebeli??in 37. Haftas??ndan ??nceki do??umlara erken do??um denir. T??m gebeliklerin %8???i erken do??um ile sonu??lan??r. Gebeli??in 22- 26. Haftalar?? aras??nda Transvaginal USG ile rahim a??z?? uzunlu??u ??l????m?? yap??l??r.

Normalde bu uzunlu??un 30 mm ve ??zerinde olmas?? beklenir. 25 mm???nin alt??ndaki rahim a??z?? uzunluklar??nda erken do??um riski artm????t??r. ??zellikle 20 mm??? nin alt??ndaki rahim a??z?? uzunluklar??nda t??bbi tedavi planlanmal??d??r.

G??n??m??zde, Vaginal Progesteron hormonu uygulamalar??, erken do??umun ??nlenmesindeki en etkili t??bbi tedavi y??ntemlerindendir.