Ne zaman?
Bu ultrasonografi 11 hafta ile 13 hafta 6 gün arasında yapılabilmektedir.

Amaçları
Bu gebelik haftasında yapılan ultrasonografi muayenesinin amaçları:

  1. Gebeliğin yaşını hesaplamak, bebeğin kalp atımını ve fetus (bebek) sayısını belirlemektir. İkiz gebeliklerde bebeklerin aynı plasentaya veya ayrı plasentaya sahip olduklarını belirlemek ve gebeliğin takibini planlamak gerekmektedir.
  2. Aşağıdaki ölçümleri birleştirerek her bir fetus için Down’s Sendromu riskini FMF software programı kullanarak hesaplamak:
   • Anne yaşı
   • Ense kalınlığı (nukal translusensi)
   • Bebek kalp hızı
   • Burun kemiği
   • Kalbin triküspit kapağından geçen kan akımı
   • Duktus venozusdan geçen akım
   • Plasentaya ait iki hormonun anne kanındaki seviyesi: PAPP-A ve serbest ß-hCG

Ultrasonografiden sonra kromozomal anomaliler (Down’s Sendromu gibi) kişiye özgü risk hesaplanır ve riskin önemi ve ileri invaziv test (Amniosentez veya koryon villöz örneklemesi) hakkında aileye danışmanlık verilmektedir.

 1. Bebeğin anatomisi incelenir. Bebeğin midesi, mesanesi, kafası ve uzuvları 11 ile 13. gebelik haftasında muayenesi yapılabilmektedir. 20. Gebelik haftasında yapılan anomali ultrasonografisi önemli olmasına rağmen büyük yapısal anomalisi olan bebekler 11 hafta ile 13. gebelik haftasında yapılan ultrasonografi muayenesinde tanısı konulabilir.
 2. Gebelikte ortaya çıkan hipertansiyon hastalıkların riskini belirlemektir. Pre-eklampsi anne ve bebek kaybına yol açabilecek kadar ciddi komplikasyona neden olabilen ve gebeliklerin yaklaşık %2’sinde görülen bir hastalıktır. Her bir gebeye özgü pre-eklampsi riski 11 – 13. gebelik haftasında aşağıdaki parametrelerin ölçümünün anneye ait faktörlerin birleştirilmesi ile hesaplanabilmektedir:
 • Uterin arter pulsalite indeksi (PI)
 • Anne kan basıncı
 • Anne serum PAPP-A

Yüksek riske sahip olan gebelerde anne ve bebek yakından takibe alınır ve gelişebilecek ciddi komplikasyonların semptomları ve bulguları hakkında bilgi verilmektedir.